7. aprīlī Saulkrastu  sporta centrā notika tautisko deju kolektīvu sadraudzības koncerts "Ak pavasar!", kurā piedalījās Saulkrastu vidusskolas, Liepupes vidusskolas un Rīgas Domes Kultūras pārvaldes kultūras un mākslas centra "Ritums" bērnu deju kopas "Kamolītis" dejotāji.

Paldies dejotājiem, vecākiem un atbalstītājiem!

FOTOGALERIJA

 

 

 

11.martā deju kolektīva "Saulīte" 6.-8.kl. dejotāji piedalījās tautas deju ansambļu festivālā „Sasala jūrīna”

Koncertā piedalījās kolektīvi no Ropažiem, Ādažiem, Limbažiem, Olaines, Stopiņiem, Mālpils, Carnikavas, Garkalnes, Ogres, Siguldas, Krimuldas, Trikātas, Ķekavas, Liepupes un Saulkrastiem.