Pateicība 11.klases skolniecei Gitai Priedei par dalību Rakstnieku savienības un Liepājas domes organizētajā piemiņas konkursā "Krasta ļaudis".
Šogad jaunieši rakstīja literārās pasakas, konkursa devīze bija "Ietin Latviju pasaku villainē". Gita tajā piedalījās ar darbu " Dārgakmens", kas vēsta par neparasta piekrastes akmens ceļojumu.