I. Saulkrastu vidusskola aicina pieteikties kandidātus direktora vietnieka izglītības jomā ( profesijas kods 1345 04 ) vakancei.
Darba apraksts: Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu, piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu, piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē, plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, veikt klašu komplektēšanu, pedagogu tarifikāciju, organizēt izglītojamo pārbaudes darbus, nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību, vadīt izglītības iestādes audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības: Izglītība: atbilstoša Ministru kabineta noteikumu Nr. 569„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punkta prasībām.
• izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
• mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana;
• pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka kā 5 gadi;
• pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 gadi ( pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī un svešvalodu zināšanas;
• prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
• labas komunikācijas spējas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
• saskarsmes kultūras un ētikas normu ievērošana.
Alga 1125 EUR ( 1 likme 40 stundas nedēļā)
Slodze: viena vesela darba slodze
Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darbības joma: Izglītība/zinātne
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Direktora vietnieka izglītības jomā” līdz 2019. gada 25. jūnijam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu vidusskola. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.
Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129
Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle.
Aktuāls līdz: 25.06.2019.

II. Saulkrastu vidusskola aicina pieteikties kandidātus vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei ( profesijas kods  2330 01  ),  mācību priekšmets FIZIKA
Darba apraksts:
Īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā FIZIKA atbilstoši Valsts izglītības standartam.
Prasības:  Izglītība atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoģisko  slodzi : 750 EUR.
Slodze:  nepilna darba slodze 0,7 likmes ( 21 stunda nedēļā ).
Līgums: Darba līgums uz noteiktu laiku.
Darbības joma: Izglītība/zinātne.
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Vispārējās pamatizglītības skolotāja vakancei ( fizika)”  līdz 2019. gada 1. jūlijam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās  no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129.
Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle.
Aktuāls līdz:  01.07.2019.g.

III. Saulkrastu vidusskola aicina pieteikties kandidātus darbā izglītības psihologa ( profesiju klasifikatora kods 2634 03 ) vakancei.
Darba apraksts: Izglītojamo psiholoģiskā izpēte, izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte, izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos, izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai, izglītojamo, vecāku un pedagogu izglītošana psiholoģijas jautājumos; piedalīšanās aktivitātēs, kas ir vērstas uz sociālpsiholoģiskajos pētījumos atklāto nelabvēlīgo faktoru ietekmes mazināšanu skolā, atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā; piedalīties izglītojamo, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādē; sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; sagatavot rakstiskus atzinumus par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību.
Prasības: Izglītība: augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds )
Prasmes: Labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē, prasme plānot un organizēt savu darbu izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana; apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ( profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apjoms ne mazāks kā 40 akadēmiskās stundas ); vēlama vismaz 2 gadu pieredze izglītības psihologa amatā.
Valsts valodas prasmes: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
Izglītības līmenis: 5.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija: izglītības psihologs (5. PKL) vai psihologs ( 5.PKL) un profesionālais maģistrs grāds psiholoģijā. Profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par psihologa profesionālo pilnveidi.
Alga 846 EUR ( 1 pedagoģiskā likme 30 stundas nedēļa)
Slodze: pilna pedagoģiskā slodze
Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darbības joma: Izglītība/zinātne
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Izglītības psihologa” līdz 2019. gada 20. jūnijamuz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129
Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle.
Aktuāls līdz: 20.06.2019.

IV. Saulkrastu vidusskola, aicina pieteikties kandidātus Speciālā pedagoga ( profesijas kods 2352 03 ) vakancei.
Darba apraksts:
Īstenot speciālās izglītības programmas: izglītojamajiem ar garīgās attīstības un mācīšanas traucējumiem atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim.
Prasības:
Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Prasmes:
Labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē, prasme plānot un organizēt savu darbu.
Valsts valodas prasmes:
Latviešu augstākais C līmenis
Izglītības līmenis:
augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālā izglītības skolotāja kvalifikācija
Alga
710 EUR ( 1 pedagoģiskā likme 30 stundas nedēļā )
Līgums:
Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darbības joma:
Izglītība/zinātne
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Speciālā pedagoga vakancei” līdz 2019. gada 15. jūnijam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktora p.i., darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00
Tālrunis informācijai:
67951638
Kontaktpersona
Saulkrastu vidusskolas direktora p.i. Oksana Vanaga

 

V. Saulkrastu vidusskola piedāvā darbu skolotājam logopēdam ( profesijas kods 2352 01 ).
Darba apraksts: Pilnveidot izglītojamo runas un rakstu valodas attīstībās iemaņas pilnvērtīgai valsts izglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču ( prasību) apgūšanai. Veikt izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.
Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nt.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, logopēdijā. Augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.
Valsts valodas prasmes: Latviešu augstākais C līmenis”
Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija
Algas likme par pilnu slodzi: 730 EUR
Slodze: nepilna darba slodze 0,7 likmes ( 21 stundas nedēļā )
Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Skolotāja logopēda vakancei” līdz 2019. gada 15. jūnijam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129
Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle