N.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1

Velta Kalnakārkle

Direktors, krievu valodas skolotājs

2

Astrīda Dineviča

Direktora vietnieks izglītības jomā, angļu valodas skolotājs 

3

Oksana Vanaga

Direktora vietnieks izglītības jomā, matemātikas skolotājs

4

Ilona Trezune

Bioloģijas skolotājs

5

Ligita Felkere

Sākumskolas skolotājs, pagarinātās grupas skolotājs

6

Inese Bajore

Angļu valodas skolotājs

7

Alisa Vedjaševa

Pedagoga palīgs, fizikas skolotājs

8

Jānis Bite

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs

9

Jeļena Poperedena

Krievu valodas skolotājs

10

Ruta Grabčika

Ķīmijas skolotājs

11

Inese Ābola

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

12

Iveta Pečaka

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

13

Lilita Rihtere

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs meitenēm, kulturoloģijas skolotājs

14

Juris Biuka

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem

15

Antra Tilnere

Matemātikas skolotājs

16

Anita Pūce

Informātikas skolotājs

17

Laila Bāliņa

Mūzikas skolotājs

18

Inese Petrošina

Sākumskolas skolotājs

19

Baiba Ulmane

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

20

Irēna Kursīte

Matemātikas skolotājs

21

Ināra Strapcāne

Sākumskolas skolotājs un matemātikas skolotājs

22

Līga Priede

Mūzikas skolotājs

23

Ginta Urdziņa

Sākumskolas skolotājs

24

Erna Černišova

Sākumskolas skolotājs

25

Marija Andrejeva

Sākumskolas skolotājs

26

Daiga Bernaua

Sākumskolas skolotājs

27

Elita Makāne

Kristīgās mācības skolotājs

28

Dzintra Rēķe

Sporta skolotājs

29

Simona Rozīte

Sporta skolotājs

30

Jana Plankāja

Vizuālās mākslas skolotājs

31

Anda Zirne

Vēstures skolotājs

32

Marina Skļara

Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs

33

Līga Vilcāne

Angļu valodas skolotājs

34

Ingūna Rodzeviča

Izglītības psihologs

35

Evija Puga

Skolotājs logopēds, speciālais pedagogs

36

Dagnija Gurtiņa

Skolotājs logopēds

37

Jānis Trezuns

Tautisko deju pulciņu vadītājs

38

Inese Balode

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

39

Guntra Čipinska

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

40

Benita Bernharde

Izglītojamā asistents

41

Evita Ķēniņa

Izglītojamā asistents

42

Anna Plauča

Sociālais pedagogs