N.p.k.

Vārds, uzvārds

Profesijas vai amata nosaukums

1

Velta Kalnakārkle

Direktors, krievu valodas skolotājs

2

Oksana Vanaga

Direktora vietnieks izglītības jomā, matemātikas skolotājs

3

Inna Jenerte

Direktora vietnieks izglītības jomā, angļu valodas skolotājs 

4

Astrīda Dineviča

Angļu valodas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs 

5

Ilona Trezune

Bioloģijas skolotājs

6

Inese Bajore

Angļu valodas skolotājs

7

Alisa Vedjaševa

Fizikas skolotājs

8

Jānis Bite

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs

9

Jeļena Poperedena

Krievu valodas skolotājs

10

Ruta Grabčika

Ķīmijas skolotājs

11

Inese Ābola

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

12

Lilita Rihtere

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (meitenēm), kulturoloģijas skolotājs

13

Juris Biuka

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēniem)

14

Antra Tilnere

Matemātikas skolotājs

15

Anita Pūce

Informātikas skolotājs

16

Laila Bāliņa

Mūzikas skolotājs

17

Inese Petrošina

Sākumskolas skolotājs

18

Baiba Ulmane

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

19

Irēna Kursīte

Matemātikas skolotājs

20

Ināra Strapcāne

Sākumskolas skolotājs, matemātikas skolotājs

21

Līga Priede

Mūzikas skolotājs

22

Ginta Urdziņa

Sākumskolas skolotājs

23

Ilva Ceriņa

Sākumskolas skolotājs

24

Marija Andrejeva

Sākumskolas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

25

Daiga Bernaua

Sākumskolas skolotājs

26

Elita Makāne

Kristīgās mācības skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

27

Dzintra Rēķe

Sporta skolotājs

28

Simona Rozīte

Sporta skolotājs

29

Jana Plankāja

Vizuālās mākslas skolotājs

30

Inese Koha

Vēstures skolotājs

31

Marina Skļara

Sociālo zinību, ekonomikas skolotājs

32

Līga Vilcāne

Angļu valodas skolotājs

33

Evija Ringača

Speciālais pedagogs

34

Jolanta Maļinovska

Speciālais pedagogs

35

Anita Bogdanova

Sociālais pedagogs, vācu valodas skolotājs

36

Līga Priedīte

Sākumskolas skolotājs

37

Līga Jasineviča

Angļu valodas skolotājs sākumskolā, pedagoga palīgs

38

Liene Eglīte

Pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

39

Sandra Ozola-Ozoliņa

Latviešu valodas, literatūras, svešvalodas (krievu valoda) skolotājs

40

Ivonna Ungure

Bibliotekārs, latviešu valodas un literatūras skolotājs

41

Maksims Halatins

Sporta skolotājs

42

Abdelmajid El Hadri

Angļu valodas skolotājs

43

Kārlis Bauers

Sporta skolotājs

44

Anastasija Gamova

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

45

Vitālija Golubova

Pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

46

Jānis Trezuns

Tautisko deju pulciņu vadītājs

47

Inese Balode Pedagoga palīgs
48 Vēsma Krastiņa Izglītojamā asistents