Saulkrastu vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods 31011011, licences Nr.1362, izsniegta 2010.gada 2.februārī un derīga uz nenoteiktu laiku. 
 
Pamatizglītības programma, kods 21011111, licences Nr.V-7629 un Nr. V-4052 izsniegta 2014.gada 31.oktobrī un derīga uz nenoteiktu laiku.
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licences Nr.V-419, izsniegta 2017. gada 28.jūlijā un derīga uz nenoteiktu laiku
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911, licences Nr.V-4125, izsniegta 2020. gad 9. novembrī un derīga uz nenoteiktu laiku.
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem , kods 21015811, licence Nr. 9858, izsniegta 2018.gada 4. jūnijā. 
 
Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011, licence Nr. 4052, izsniegta 2020. gada 1. septembrī.