Sociālā pedagoga
Anita Bogdanova 

konsultāciju laiki

Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 17. kabinetā
P;O;T;C – no 10.00 – 14.00, pusdienās pārtraukums no 12.30-13.00

 

Skolas sociālā pedagoga galvenie uzdevumi:

1. palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
2. uzklausīt, novērot, informēt, konsultēt sniedzot atbalstu;
3. sekmēt skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
4. ja nepieciešams, apmeklēt ģimenes mājās;
5. pētīt skolas sociālo vidi;
6. izzināt problēmu cēloņus;
7. palīdzēt skolēniem veidot dzīves prasmes;
8. izstrādāt priekšlikumus un organizēt profilaktiskus pasākumus, veicot preventīvo darbu, lai novērstu un ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
9. koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.