Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 07.novembrī 5.a un 5.b klašu audzēkņi piedalījās karjeras pasākumā “Mana karjera inženierzinātņu un mākslas jomā” un apmeklēja “Mazā Brīnumzeme” centru Siguldā. Skolēni tika iepazīstināti ar “darba pasauli”, ar dažādām profesijām inženierzinātņu, mākslas jomā, kā arī starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējām.

Profesiju izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem padarboties. Skolēniem tika dota vienreizēja iespēja darboties arī praktiski un iejusties modelētāju kurpēs.

Skolēnu iegūtās atziņas:

5. klašu skolēnu atziņas:

  • Es uzzināju, ka taisīt 3D modeļus nav viegli un es gribētu strādāt šādā profesijā, jo izskatījās interesanti.

  • Uzzināju, kādi ir telpiskās domāšanas un maketu veidošanas pamati – iejūtos Mazās Brīnumzemes darbinieku ikdienā.

  • Mēs uzzinājām, kāda ir šo speciālistu darba diena, instrumenti, darba pienākumi, darba specifika.

  • Strādājot 3D printeru profesijās ir vajadzīgas daudz prasmes, vajag iet apmācībās, lai precīzi uztaisītu kādu lietu, ko vajag. Es nevēlētos strādāt šādā profesijā, jo man ne īpaši patīk darbs ar datoriem.

Caur praktisko darbību esmu apzinājies, ka laika plānošana ir būtiska prasme un resurss, ko nav iespējams atgūt.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras 29.kab., tel: 29139229