Ar 2018.gada 1. septembrī Saulkrastu vidusskola atjaunojusi dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”

Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr.359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

 

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 
Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras 29.kab., tel: 29139229