Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros š. g. maijā skolēniem tika piedāvāta izglītojoša ekskursija uz Rīgas Motormuzeju. Tas ir Baltijā lielākais, daudzveidīgākais un tehnoloģiski modernākais seno spēkratu muzejs. Pasākuma laikā skolēni gida vadībā devās izglītojošā, interaktīvā ceļojumā motoru pasaulē un darbojās tehniski radošā darbnīcā „Vēja ģenerators”. Skolēni uzzināja, kāpēc gumijas bumbiņas atlec un kā citroni var ražot elektrību.

Muzejdienas pasākums bija interesants un saistošs.

FOTOGALERIJA