Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 1. martā Saulkrastu vidusskolas 9. - 12. klašu skolēni apmeklēja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2019”.

Izstāde deva iespēju iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Izglītojamie varēja iepazīties ar mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām, uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, stipendijām, studiju apmaiņas un prakses iespējam, ka arī ar ārpus studiju aktivitātēm.  Bija iespēja noskaidrot par tālākās izglītības iespējām, ko piedāvā mācību centri, e - studiju vide, tālmācība un valodu centri. 

View the embedded image gallery online at:
http://saulkrastuvsk.lv/index.php/lv/karjera#sigFreeId9d0c9676f4

ĒNU DIENA 2019

Ēnu diena ir ikgadēja kajeras izglītības akcija, kurā piedalās gan skolas, gan arī augstskolas vecuma jaunieši, lai pilnveidotu savu redzējumu par sev interesējošo darba jomu.

Skolēniem tiek piedāvāta vienreizēja iespēja uz vienu darba dienu kļūt par kāda darbinieka “ēnu”.

Šogad 13.februārī bija nozīmēts par visu ēnotāju dienu. Šo iespēju izmantoja ļoti daudzi skolēni visa Latvijā, arī mūsu 8.-12.klašu 55 skolēni no Saulkrastu vidusskolas.

 

Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 07.novembrī 5.a un 5.b klašu audzēkņi piedalījās karjeras pasākumā “Mana karjera inženierzinātņu un mākslas jomā” un apmeklēja “Mazā Brīnumzeme” centru Siguldā. Skolēni tika iepazīstināti ar “darba pasauli”, ar dažādām profesijām inženierzinātņu, mākslas jomā, kā arī starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējām.

Profesiju izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem padarboties. Skolēniem tika dota vienreizēja iespēja darboties arī praktiski un iejusties modelētāju kurpēs.

Ar 2018.gada 1. septembrī Saulkrastu vidusskola atjaunojusi dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”

Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr.359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

 

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 
Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras 29.kab., tel: 29139229

Karjeras izvēles atbalsta pasākums š.g. 30. augustā 6.- 9. klases skolēniem Saulkrastu vidusskolā - Iepazīsim inženiera un programmētāja profesijas robottehnikas nodarbībā “Robottehnikas darbnīcā”

Darbs grupās. Pieteikšanās pie klašu audzinātājām līdz 28. augustam, lai katrā grupā būtu 8 skolēni nodrošināti ar visiem darba materiāliem.

Saulkrastu vidusskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembrim.  

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājumskolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un Saulkrastu vidusskola ir viena no tām.  

Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Saulkrastu vidusskolā karjeras atbalsta konsultante ir pedagogs Vizma Miķelsone un ir noslēgts darba līgums 2017.gada 20. martā. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā. Pirmais darbības posms ir līdz š.g. 31. augustam. Darbs turpināsies arī jaunajā mācību gadā. 

Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle. 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros š. g. maijā skolēniem tika piedāvāta izglītojoša ekskursija uz Rīgas Motormuzeju. Tas ir Baltijā lielākais, daudzveidīgākais un tehnoloģiski modernākais seno spēkratu muzejs. Pasākuma laikā skolēni gida vadībā devās izglītojošā, interaktīvā ceļojumā motoru pasaulē un darbojās tehniski radošā darbnīcā „Vēja ģenerators”. Skolēni uzzināja, kāpēc gumijas bumbiņas atlec un kā citroni var ražot elektrību.

Muzejdienas pasākums bija interesants un saistošs.

FOTOGALERIJA

13.maijā 5.klases devās izzinošā ekskursijā uz Ainažiem. Apmeklējot Ainažu Jūrskolas muzeju un Ugunsdzēsības muzeju, skolēni guva priekšstatu par jūrnieka, kapteiņa, ugunsdzēsēja un glābēja profesijām:
    • kādas rakstura un personības īpašības ir nozīmīgas konkrēto profesiju pārstāvjiem,
    • kādi ir šo profesiju pārstāvju darba pienākumi, ieguvumi un izaicinājumi,
    • ar kādiem tehniskiem līdzekļiem un mehānismiem darbojas minēto profesiju pārstāvji,
    • kur mūsdienās var apgūt šīs profesijas, kādas karjeras iespējas tās piedāvā.

Ekskursijas laikā pavisam nejauši izdevās sastapt un iztaujāt arī vides speciālistu – ornitologu, kurš veica krauķu populācijas apsekošanu un jauno putnēnu gredzenošanu. 5.klases skolēni kļuva arī par aculieciniekiem dabas parādībai – jūras atplūdumam, kas šopavasar vērojams starp Ainažiem un Kuivižiem, atsedzot plašu pludmali, akmeņus un neparastu randu pļavu ainavu.

FOTOGALERIJA

Pagājušajā piektdienā audzināšanas stundas laikā gaidījām ciemiņus no Skultes I kategorijas nodaļas Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes. Zinājām, ka tā būs nopietna tikšanās, jo robežsargi ikdienā veic ļoti svarīgu un valstiski atbildīgu, un reizē bīstamu darbu. 

Lielā zāle bija pārpildīta un prezentācijai par robežsargu ikdienu skolēni sekoja uzmanīgi. Liels bija pārsteigums par tiem starpgadījumiem par nelegālajiem ieceļotājiem automašīnu korpusos, kā arī par akcīzes precēm cigaretēm, kuras ir aizliegts ievest tās slēpjot un nemaksājot valstij nodokļus. Tad vēl bija iespējams uzlaikot bruņuvesti un izpētīt citu robežsargu ekipējumu.