Pierīgas skolu teātru saiets Vangažos. Mūsu bērni rāda A. Upīša stāsta "Sūnu ciema zēni" iestudējumu. Komisija augstu novērtēja 3.b klases skolēna Marka Kantsona tēlojumu un 6.klases skolnieces Anetes Grabčikas izjusto dziedājumu. 

Foto ņemts no IKS Pierīga fotoarhīva