Pierīgas skolu teātru saiets Vangažos. Mūsu bērni rāda A. Upīša stāsta "Sūnu ciema zēni" iestudējumu. Komisija augstu novērtēja 3.b klases skolēna Marka Kantsona tēlojumu un 6.klases skolnieces Anetes Grabčikas izjusto dziedājumu. 

Teātra sports ir draudzības spēle. Š.g. 6.aprīlī mēs ciemojāmies Zvejniekciema vidusskolā, kur mūs sirsnīgi sagaidīja skolas improvizatori. Kopīgās spēlēs aizritēja laiks, un, pats skaistākais- uzvarēja draudzība.