Saulkrastu vidusskolas ikgadējā tradīcija Ziemassvētku koncerti skolēniem un vecākiem notika 22. decembrī. Muzikālā uzveduma laikā Ziemassvētku noskaņu radīja sveču Deģis, kurš aizdedzināja četras sveces veltītas paliekošām vērtībām – mīlestībai, draudzībai, ģimenei un mieram.
Šajā pirmsvētku dienā tika godināti 48 sākumskolas un 68 pamatskolas un vidusskolas skolēni, kas 1.semestrī guva augstus sasniegumus ikdienas mācību darbā.