Saulkrastu vidusskolas skolēni, vecāki, skolotāji, darbinieki un atbalstītāji!

Arī šajā mācību gadā Saulkrastu vidusskola pieteikusi dalību konkursā „Tīrai Latvijai”.
Visi tiek aicināti piedalīties makulatūras vākšanas akcijā.
Makulatūru rūpīgi sasaiņojam vai ieliekam kartona kastē, uzrakstām savu vārdu, uzvārdu, klasi un svaru (aptuveno). Informējam klases audzinātāju.
Konkursa ietvaros iespējams vākt biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī salocītus kartona iepakojumus. Konkursam netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes.
Makulatūras izvešana notiks februārī un martā.Pirmā makulatūras izvešana plānota 2. februārī.

2016./2017. m.g. čaklākie  makulatūras vācēji - skatīt rezultātus...