8. jūnijā Saulkrastu vidusskolā tika svinēti svētki Jaunībai. Šajā dienā notika izlaidumi deviņiem gudriem un talantīgiem 12. klases skolēniem un atestātus par pamatizglītību saņēma 27 enerģiski 9. klases skolēni. Svinīgajā brīdī labus ceļavārdus absolventiem teica radi un draugi, skolas direktore Velta Kalnakārkle un audzinātājas Lilita Rihtere un Inese Ābola. 12. klases absolventiem priekšā atbildīgs dzīves posms - izdarīt pareizo izvēli par profesijas apguvi, bet 9. klases skolēni tiks gaidīti atpakaļ savās mājās - Saulkrastu vidusskolā.

FOTOGALERIJA

30. maijā plkst. 18:00 Saulkrastu sporta hallē notika Pateicības dienas koncerts vecākiem, kuru bērni saņēma Pateicības, Atzinības un Goda rakstus par labām un teicamām sekmēm aizvadītajā mācību gadā.

FOTOGALERIJA

Mūsu skolas audzēkņi - Viktorija Blinova, Emma Ivanova, Loreta Livčāne, Tomass Sergejevs un Marta Vijgrieze -piedalījās mēdiju pratības projektā "Pilna doma" , izstrādājot darbu pētnieciskajā žurnālistikā " Kāpēc cīņa ar pusaudžu smēķēšanu nav rezultatīva?" Mēs iekļuvām desmit labāko komandu starpā un ieguvām iespēju piedalīties LTV, LR vai LSM žurnālistu vadītās darbnīcās šo mediju redakcijās

 

  

Aizvadītais aprīlis Saulkrastu vidusskolas dzīvē bija tikpat krāsains kā raibās Lieldienu olas. Visa mēneša garumā skolēni varēja sevi parādīt, pierādīt vai pieņemt izaicinājumu kādā no mēneša aktualitātēm – eksaktajās zinātnēs, skatuves mākslā un pašizteiksmē, dejās un sportā.

Mācību jomā aprīlī  priekšplānā izvirzījās eksaktās zinātnes, īpaši matemātika. Labākie 4.klašu matemātiķi tika noskaidroti skolas matemātikas olimpiādē, bet 5.aprīlī Saulkrastu vidusskolā notika matemātikas konkursa – olimpiādes „Tik vai ... Cik?” 4.kārta, kurā kopā ar Carnikavas un Zvejniekciema labākajiem matemātiķiem piedalījās 8 mūsu skolas 4.klašu rēķinātāji. Aprīlī kļuva zināmi arī Starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs - 2017” rezultāti. 7 Saulkrastu vidusskolas skolēni iekļuva valsts 100 labāko matemātiķu sarakstā savā klašu grupā: Una Undīne Ungure (4.kl.) – 8.vieta, Annija Ance Grabčika (4.kl.) – 27.vieta, Klāvs Vanags (4.kl.) – 59.vieta, Tomass Blekte (2.kl.) – 89.vieta, Arta Una Centere (3.kl.) – 97.vieta, Kristians Duka (6.kl.) – 97.vieta un Anete Luīze Zaļā (5.kl.) – 99.vieta valstī. Savukārt 6.aprīlī Saulkrastu vidusskolas 1.- 5.klašu komanda veiksmīgi startēja „Atjautības dienas” olimpiādē, ko Zinātnes dienas ietvaros organizēja Exupéry Starptautiskā skola. Skolēni pārbaudīja savas zināšanas par ūdens ciklu dabā, barības ķēdēm, bioloģiskiem procesiem, kā arī veica dažādus eksperimentus:  būvēja radio, veidoja savu magnētu, gatavoja dažādus šķīdumus, izmantojot petroleju, sīrupus, destilētu ūdeni u.c. Ikvienā bērnā bija vērojama zinātkāre un darboties prieks, jo katrs varēja apliecināt savas spējas kļūt par zinātniekiem.

Arī šogad Latvijas ļaudis tiek aicināti 4. maijā svinēt Baltā galdauta svētkus, lai atzīmētu  Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Saulkrastu vidusskolā šodien, 3. maijā, audzināšanas stundas laikā, valdīja svētku noskaņa. Katrā klasē tika klāts balts galdauts un runāts par to dienu, kad Latvija atguva savu neatkarību, rakstīti novēlējumi Latvijai, skatītas un pārrunātas dokumentālās filmas,  lielāka nozīme bija savstarpējām sarunām  un galdā tika celta maize, medus un citi cienasti. 

Baltais galdauts bija kā simbols, kas apvieno. Baltajai krāsai jau mūsu senču tradīcijās ir īpaša simboliska nozīme. Balts – tas ir garīgi tīrs un tikumīgs, sakārtots un harmonisks.Balti klāts galds latviešiem allaž ir bijis godu un svētku galds.

Katram mums ir savas 4. maija svinēšanas tradīcijas  un baltu galdautu savā skolā klāsim katru gadu, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu,  izjūtot lepnumu  par savu valsti. Lai skaistas svētku svinēšanas tradīcijas katrā ģimenē!

 FOTOGALERIJA

 

Neskatoties uz to, ka Saulkrastu vidusskola ir ļoti veiksmīgi izgājusi akreditācijas procesu un ir akreditēta uz sešiem gadiem, skolas administrācija 20.aprīlī devās pieredzes apmaiņā uz Ozolnieku vidusskolu, lai pilnveidotu ikdienas mācību darbu un gūtu jaunas idejas.

Lielo pilsētu - Rīgas un Jelgavas -  tuvums rada līdzīgu  situāciju vidusskolas klašu komplektācijā kā  Saulkrastu, tā arī Ozolnieku vidusskolā.  Neskatoties uz to, ka Ozolnieku vidusskolā kopumā mācās 560 skolēni un strādā 80 pedagogi, vidusskolas klases ir nelielas,  apmēram 18 skolēni. Skolu administrācija un skolotāji uz šo faktu var raudzīties divējādi. Pozitīvi, jo viņu audzēkņiem ir tik augsti sasniegumu mācībās, ka  viņi spēj iestāties un mācīties ģimnāzijās. Negatīvi, jo skolā samazinās skolēnu skaits, neskatoties uz augstu izglītības kvalitāti.

Mūsdienu izglītības sistēma paredz iespējas skolēniem mācīties ne tikai skolas solā, bet arī ārpus tā. Brīžos, kas skolotāji spēj motivēt savus skolēnus un skolēniem interesē kaut kas vairāk par mobilajiem telefoniem, visi var piedalīties dažādos pasākumos un konkursos, ko organizē skola un citas iestādes.

Saulkrastu vidusskolas 6. klase izmantoja iespēju piedalīties RIMI organizētajā konkursā “Gardēžu klase” 5.-9.klasēm par veselīgiem ēšanas paradumiem. Konkursam pieteicās 269 klases, bet pusfinālā tika tikai 30 klases. Starp šīm klasēm bija arī 6-tie. Pusfinālā katrai klasei bija jāpagatavo pilnvērtīga maltīte no RIMI  piedāvātajiem pārtikas produktiem 50 eiro vērtībā. Uzfilmēto video vērtēja žūrija. Diemžēl tālāk netikām, bet skolēni par to nelej gaužas asaras, jo izbaudīja katru mirkli, ko kopā pavadīja skolas virtuvē  gatavojot veselīgus un interesantus ēdienus.  Neskatoties uz to, ka mājās ēdienu patstāvīgi negatavo un maltītē bija gan spināti, sparģeļi un kabači, gan skolēnu vidū nepopulārs ēdiens - grūbas, pašu pagatavotais  ēdiens tika slavēts. Skolēni paši bija pārsteigti par to, ka veselīgs ēdiens var būt arī garšīgs!

2017. gada 6. februāri notika Saulkrastu vidusskolas skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās 16 skolēni. Uz Pierīgas skolu konkursu tika izvirzīti  Ksenija Lenija Gertmane, Gabriela Gertmane, Elīna Kulberga un Toms Reinis Liepiņš.