Mīļo māmiņ!

Par krāsiņām, par māsiņām
Ir dziesmiņa man šī.
Par sauli, zilām debesīm,
Par dardedzi, kas pļavai pāri līkst.

Būsi gaidīta svētku koncertā - „Māmiņas sirds krāsas.” š. g. 13. maijā plkst. 18.00 Saulkrastu sporta hallē.
Skolas administrācija.