Sveiciens Mātes dienā no Saulkrastu vidusskolas skolēniem un skolotājiem!

Paldies par apsveikuma tapšanu mūsu audzēkņiem, īpaši Amandai Farnastei, Anetei Grabčikai, māsām Gravām- Laumai, Līgai, Justīnei-, Henrijam Klētniekam, Evelīnai Osmanei, Nikolai Jermicānei, Leldei Labucei, Patrīcijai Elīzai Grīnbergai, Uldim Puzulim, Tomasam Ringačam, Luīzei Rozentālei, Haraldam Krauzem, Diānai Treimanei, Haraldam Roskošam, interešu izglītības skolotājiem un klašu audzinātājiem.