Lai arī attālinātais mācību process mainījis mūsu dzīves ritmu, svētku laikā mēs esam kopā. Mūs vieno ikdienā paveiktie darbi un domas par rītdienu. Lai katrā mājā ienāk svētku prieks!  Paldies interešu izglītības skolotājiem, audzinātājiem un īpaši Andrim Koemecam par atbalstu videosveiciena tapšanā.

 Sveiciens Mātes dienā no Saulkrastu vidusskolas skolēniem un skolotājiem!

Paldies par apsveikuma tapšanu mūsu audzēkņiem, īpaši Amandai Farnastei, Anetei Grabčikai, māsām Gravām- Laumai, Līgai, Justīnei-, Henrijam Klētniekam, Evelīnai Osmanei, Nikolai Jermicānei, Leldei Labucei, Patrīcijai Elīzai Grīnbergai, Uldim Puzulim, Tomasam Ringačam, Luīzei Rozentālei, Haraldam Krauzem, Diānai Treimanei, Haraldam Roskošam, interešu izglītības skolotājiem un klašu audzinātājiem.

 

 

 

 

 
Lāčplēša dienas koncerts "Tā bij mana tēvu zeme, ko ieliku pūriņā..."

 

 

 
Lāčplēša dienas koncerts "Tā bij mana tēvu zeme, ko ieliku pūriņā..."

 

 

 
Saulkrastu vidusskolas skolnieki gatavojas slidošanas sacensībām “Ledus Gladiatori”

 

 

 
DK "Saulīte" festivāla 54th Europeade - Turku 2017 atklāšanas koncertā

 

 

 
DK "Saulīte" tautas deju festivālā "Sasala jūrīna" - deju kolāža "Visi ciema suņi rēja"

 

 

 
DK "Saulīte" tautas deju festivālā "Sasala jurīna" - "Vanags un irbe rotājas"