ERASMUS+ projekts – “Generation Z at school” (“Z paaudze skolā”) skolēnu apmaiņas projekts starp Saulkrastu vidusskolu un Atēnu Montesori skola no Varibobi ciema Aharnes pašvaldībā, Atēnu metropoles reģionā, 2018-1-LV01-KA229-046999_1 10.2018 – 09.2019

Saulkrastu vidusskola ir projekta koordinators.

Skolēnu vecums – 11.-13. g.

Norises laiks - okt.-nov. 2018 - sep. 2019.

Nauda: 16200 EUR (visa summa)

*) 2018.gadā 30.novembrī - avansa maksājums 12 960,00 EUR apmērā (80% no kopējās finansējuma līguma summas)

*) Atlikusi summa: atlikušie 20% 60 kalendāru laikā pēc beigu datuma (30.09.2019)

Projekta mērķi:

- stiprināt Saulkrastu vidusskolas un Atēnu Montesori skolas sadarbību;

- pielietot konceptu "mācīšanās darot" Z paaudzes skolēniem, apmainoties ar pieredzi un skolēniem un skolotājiem kopīgi strādājot pie tādām tēmām kā interneta un sociālo tīklu lietošana un drošība internetā, Z paaudzes mācīšanās stils, zināšanu uztvere un lasītprasme;

- iepazīt kopīgo un atšķirīgo kultūrā un celt spējas strādāt daudznacionālās komandās (gan skolēniem, gan skolotājiem). 

Projekta paredzētas vietējās un starptautiskās aktivitātes. 2019. gada martā 9 skolēni un 3 skolotāji no Latvijas dosies un Grieķiju. Savukārt 2019.gada maijā 10 skolēni un 5 skolotāji no Grieķijas viesosies Latvijā. Apmaiņas nedēļas laikā skolēni un skolotāji darbosies starptautiskās komandās, izstrādājot rekomendācijas mācību procesa uzlabošanai, kā arī iepazīs apkārtni, kultūras un klimata atšķirības.

Skolēnu apmaiņa notiks 2019.gadā martā un maijā.

24.03.-29(30).03.2019 Pētīt metodes uz Grieķiju dosies 9 skolēni un 3 skolotāji no Saulkrastu vidusskolas

28.04.-03(04).05.2019 Pētīt metodes uz Latviju dosies 10 skolēni un 5 skolotāji no Atēnu Montesori skolas.

Projekta vietējās aktivitātēs piedalīsies vismaz 100 skolēni un 8 skolotāji, projekta starptautiskajās aktivitātēs - 19 skolēni un 8 skolotāji.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie projekta koordinatores Marinas Skļaras

29.kab., tel: 29139229

18.-20.09.2019. Erasmus+ Latvija KA229 projekta “Generation Z at school” 3.-5.dienu laikā kopā ar partneriem no Montesori skolas Atēnās mums bija unikāla pieredze iepazīt viņu sadraudzības skolas pārstāvi George Christopoulos, kurā bērni mācās no 1. līdz 12.klasei un viņu mācību metodes. Pateicoties šai pieredzei esam iepazinuši, izmēģinājuši un ieplānojuši:
*) rēķināšanu un reizināšanu, izmantojot gan rīkus stundās, gan praktiskus uzdevumus ārpus skolas, ar kurām mūs iepazistināja Angeliki Argiana;
*) mācību ekskursiju veidošanu ar mākslas, kulturoloģijas, sporta, ģeogrāfijas un vēstures stundu uzdevumiem arī izmantojot SEPPO metodi. Patriotisms un cieņa pret savu vēsturi un kultūru grieķiem ir asinīs.
*) svešvalodu apguvi un izmantošanu mācību ekskursiju laikā, tulkojot iegūto informāciju pie pieminekļu objektiem un veidojot prezentacijas par redzēto, kopumā attīstot svešvalodas pielietojumu un spējas reflektēt uzkrāto pieredzi.
Grieķi mīl mācīties! Un viņus var saprast! Šīs nedēļas laikā mēs daudz mācījāmies un baudījām Grieķijas dabas burvību! Jo uzsākot 2019./2020. mācību gadu no 10.septembra grieķu skolēni visos vecumos daudz pavada laiku rotaļās un mācību ekskursijās, lai integrētos mācību procesā.
Milzīgs izaicinājums izdomāt, kā šo visu apvienot efektīvā, uz kompetenču pieeju balstītā mācību procesā pie mums Latvijā!
Bet ņemot vērā ka šīs vizītes laikā mums tapa idejas, kas nākotnē pārtaps 2-3 projektos, mums ir visas iespējas būt soli priekšā!.

17.09.2019. Erasmus+ Latvija projekta “The Generation Z at school” ietvaros mūsu sadarbības partneris Atēnas Montesori skola piedāvājā unikālu iespēju apmeklēt mācību centru Paradise Parks, kas atrodās Atēnās, kas ir viens no pamatlicējiem kompetenču pieeju izglītībā Grieķijā. Apmeklējuma laikā esam izmēģinājuši:
1) Spēļu elementu integrēšana sporta stundās un vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude caur šo metodi; 
2) starppriekšmetu saiknes veidošana caur praktisku darbošanos, piemēram, olīvu audzēšana un novākšana, lai beigās bērni aizietu ar gatavu olīveļļu uz mājām. 
3) Teorijas sasaiste ar reālo dzīves piemēru, izzinot procesu no gala produktiem līdz pirmatnējiem resursiem, piemēram, bērnu iecienītais Kellogs. 
4) Mācoties vēsturi bērniem ir iespēja iejusties tā laikā tēla. Tad, kad mēs atbraucām, nodarbība bija par vēsturiskajiem ieročiem un mums bija izdevība šaut ar loku 
Nākamais posms ir digitālo aplikāciju izmantošana un integrēšana stundās!

.

2019.gada 21.maijā pie mums skolā ir notikusi projektu tikšanās "Starptautiskie projekti Saulkrastu vidusskolā - šobrīd/turpmāk", uz kuru tika aicināti vecāki, skolēni, skolotāji, Saulkrastu novada pašvaldība pārstāvji un visi interesenti.
Paldies visiem, kas neskatoties uz intensīvo darba grafiku, karstu laiku ir atradis iespēju apmeklēt šo pasākumu. Mūsupāt ir notikusi noderīga un jēgpilna diskusija, kuras laikā mēs arī noprezentējām katra projekta atgriezenisko saiti, secinājumus un kopumā visu projektu SVID analīzi. NO kura ir definēti arī nākamie soļi projektu ieviešanā.
Paldies par Jūsu viedokļiem un stāstiem par piedzīvoto no visiem skatupunktiem: skolēns, vecāks, skolotājs un skola!
Galvenie secinājumi:
*) Šāda veidā projektus noteikti turpināt;
*) Starptautiskos projektos iegūtas metodes integrēt mācību procesā;
*) Ir skaidri definētās sferas, kurās varētu veidot projektus;
*) Kad notiek projektu ideju prāta vētras ir jāsauc arī klāt ne tikai skolēnus, bet arī vecākus un visus, kam interese.
*) Ir izveidota atbalsta grupa un projektu komanda, kurai ir viss potenciāls augt;
*) Pēctecība ir tas, kas nodrošinās projektu nepārtrauktību;
*) Ir nepieciešams turpināt izglītot Saulkrastu novada sabiedrību par atšķirībām starp projekta un tūrisma braucieniem;
Jautājums, kas ir ļoti būtisks un ko vajadzētu turpināt risināt paralēli projektu ieviešanai: Kā veicināt informētību par dažāda veida projektiem?
Kas tikai norāda, kā uz priekšu šai jomai attīstoties - mēs sauksim sedēt pie viena galda kuplāku pārstāvju skaitu.
2018./2019. mācību gadā pie mums skolā notiek paralēli 3 starptautiskie projekti:
1) Nordplus (08.2018.-08.2019) - 7.-9. klašu skolēnu apmaiņas projekts ar Somiju “Class exchange project elaboration between Saulkrasti Secondary School and Lyseotie school”
2) Erasmus+ Latvija KA229 (10.2018.-09.2019) - 6.klašu skolēnu apmaiņas projekts ar Grieķiju "Z paaudze skolā"
3) Erasmus+ KA201 ((30.10.2018.-29.09.2020) - stratēģiskās partnerības projekts sadarbībā ar Turciju, Itāliju, Lietuvu un Rumāniju "STEM for Innovations". No mūsu puses iesaistīti pedagoģi un 11.klases/vidusskolas skolēni.
Mēs turpinām un ceram uz Jūsu atbalstu
Parasti saka, kā pirmais gads ir tās grutākais

.

2019.gadā 03.maijā️ atzīmējām Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu – Balta galdauta svētki
Šo pasākumu ar mums kopā izbaudīja grieķu skolēni un skolotāji, kas pie mums viesojas no 2019.gada 30.aprīļa līdz 06.maijam Erasmus+ Latvija KA229 projekta "Z paaudze skolā" ietvaros. Viņi daudz jautāja tieši par baltiem galdautiem, kāpēc maize un medus uz galdiem? Ko nozīme mums šī tradīcija un simboli?
Mūsu skolēni skaidroja, dziedāja dziesmas un sarunajās par Balta galdauta svētku mērķi un tradīcijām:
*) iedibināt un stiprināt 4. maiju, kā Latvijas otro dzimšanas dienu;
*) par iespēju visiem pulcēties pie viena galda, baudīt sanesto cienastu, kopīgi sarunāties, tā radot svētku sajūtu;
*) par kopības sajūtu
"Jums tik patīk priecāties par dzīvi, kā mums" - mūsuprāt labākais kompliments, ko var saņemt no dienvidniekiem.
Paldies bērniem,vecākiem, skolai un kolēģiem par sagādāto cienastu, telpu priecīgai noskaņai un svētku koncertiem.

27.03.2019 KA229 Erasmus+ Latvija projekts “Generation Z at school”.
Diena bija intensīva, sākas ar mūsu Saulkrastu vidusskola skolēnu prezentāciju par Grieķiju, grieķu skolēnu atbildēm par dzirdēto un dāvanu saņemšanu no mūsējiem!
Visi ir lieli malači, kas lieliski tikuši galā un pat izvēlējušies skolas direktoru par “Grieķijas māti”
Pēc - mēs braucam uz maizes muzeju, kas atrodas kalnu ciematā Varnavas. Izzinājām maizes cepšanās procesu, veidojām paši savas maizes figuriņas un piedalījāmies interesantās nodarbībās.

26.03.2019 Erasmus+ Latvija KA229 projekts “The Generation Z at school”
Šodien ir tā maģiskā diena, kad skolēni apzinājās, kas īsti ir Erasmus+ projekta darbs. Izrādās - tas ir tik intriģējoši!
Vispirms tikšanās ar atraktīvo skolas direktoru, dāvanu saņemšana un tad tikšanās ar vienaudžiem, kopīgas sarunas, spēles, smiešanās.
Piedevām mēs varējām ielūkoties, kā notiek stundas. Bija patīkami, ka grieķu bērni ir tik atsaucīgi un atvērti
Pēc skolas turpinājām kultūras programmu Atēnu kultūras centrā “Kalistos skaistie skati”

KA229 projekta “Generation Z ar school” pirmā diena

25.03.2019 Grieķijas nacionālie svētki — Neatkarības diena, kas tiek svinēta jau 198 gadus, kopš 1821.gada.
Tāpēc šodien mēs baudījām Grieķijas kolorītu:
- skatījāmies armijas parādi;
- raudzījāmies, kā grieķi mīl savus valsts aizstāvjus, jo parādi pavadīja aplausi un ovācijas;
- apmeklējām Akropoles muzeju.
Pēc visa mēs nesteidzīgi izjutām Atēnu vecpilsētu, klausoties sengrieķu mūziku un pastaigājoties pa mazām ieliņām!
Lieliska kultūras iepazīšanas diena!