Mācību process no 30.novembra līdz 18.decembrim
(4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.b klasēs – no 2.decembra līdz 18.decembrim)

Saulkrastu vidusskolā
noritēs sekojoši:

♦ 1.-4.klasēs mācības notiks klātienē,
♦ 5.-6.klasēs mācības notiks klātienē, bet ar attālināto mācību elementiem (skolēni apmeklē skolu pēc klašu audzinātāju sastādīta grafika, skolēni, kas attiecīgajā dienā mācās attālināti, seko līdzi mācību stundu ierakstiem E-klasē un neskaidrību gadījumā sazinās ar mācību priekšmetu skolotājiem),
♦ 7.-11.klases mācības turpinās attālināti.

Kopā mums viss izdosies!