31. maijā pēdējā mācību diena. Notiks pirmās 3 stundas, pēc tam pusdienas. Tālāk - pārgājieni un ekskursijas (klasēm individuāli ar klašu audzinātājiem).

26. maijā notika skolas padomes sēde