Mācību gads ir noslēdzies klusi, bet ar lielu gandarījumu par paveikto. Paldies visiem - skolēniem, vecākiem un pedagogiem.

Tagad jābauda mirklis, jābauda situācija, jābauda plaukstas lieluma pavasaris un jābauda tradicionālā Pateicības diena Saulkrastu vidusskolā. Tikai šogad tā ir bez grezni pušķotās halles, bez satraukuma, kad kopā ar vecākiem jāiet saņemt godam nopelnīto Goda rakstu, Atzīnību vai Pateicību. 

Apbalvojuma diplomus ir pelnījuši visi, bet Saulkrastu vidusskolas izstrādātā kārtība nosaka, ka

* Goda rakstu saņem, ja skolēnam gada vērtējumi ir tikai 8,9 vai 10 balles;

* Atzinības rakstu saņem, ja gada vidējais vērtējums ir virs 8,5 ballēm un vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm;

*Pateicības rakstu saņem, ja gada vidējais vērtējums ir virs 8 ballēm un vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm, kā arī skolēni, kas veiksmīgi startējuši olimpiādēs un konkursos.


Paldies Evitai, Unai, Patrīcijai un Tomasam, kas savas pilnveidotās tehnoloģiju lietošanas prasmes varēja pielietot Pateicības dienas video tapšanā.

Viss Saulkrastu vidusskolas kolektīvs novēl, lai ābeļziedu skaistums un ceriņziedu smarža sniedz cerību jaukai un saulainai vasarai un enerģiskam jaunajam mācību gadam.