Radošuma attīstīšana Saulkrastu vidusskolā arī līdz šim ir bijusi ikdienas mācību procesa būtiska sastāvdaļa. Līdz ar to attālinātas mācības skolotājiem dod iespēju ikdienā balstīties uz skolēniem pazīstamām un līdz šim izmantotām mācību metodēm un reizē liek arī meklēt arvien jaunus radošā gara izpausmes veidus.

Raksts turpināsies pēc fotogalerijas....


Šai laikā ir tapušas gan smiltīs veidotas glezniņas no akmentiņiem, sūnās no dabas materiāliem atveidoti kukaiņi, vēroti putni un pirmie plaukstošie ziedi, meklēti bebru un citu dzīvnieku atstātie pēdu nospiedumi, ir izvērsta roņu mazuļu aizsardzības kampaņa, kā arī putnu ligzdu vērošana kā dabā, tā arī tiešsaistē. Skolēni ir devušies sakopt savu apkārtni, ir veidotas fantastiskas ģimeņu Lieldienu tradīciju foto un video reportāžas, izveidota avīze „Atklāj Saulkrastus” ar aprakstiem par savu ielu, mazāk zināmām vietām un intervijām par dzīvi mūsu pilsētā. Ir radīta virtuāla „ĀR- kārtas notikumu dienasgrāmata”, virtuāli apmeklēti Latvijas teātri un muzeji un zīmētas pasaulslavenu mākslinieku gleznu kopijas, ir fotografēti mājas grāmatu plaukti un fantastiskās būtnes ar aplikācijas SAN starpniecību, ir pētīta gaismas un ēnas saspēle, sastādītas matemātisko vienādību krustvārdu mīklas, veidoti telpiski taisnstūra skaldņi, ir vizualizēta un atveidota saules sistēmas uzbūve, rakstīts virtuālais diktāts, sacerēti dzejoļi un vēstules, pētītas emocijas un īstenotas vēl daudzas jo daudzas radošas idejas.

Vēl viena attālinātu mācību priekšrocība ir iespēja bērniem mācīties darīt tīri praktiskas mājas lietas, kas visbiežāk tiek darīts kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, īpaši sākumskolas posmā. Skolēni dalās ar saviem iespaidiem pēc pagalma un dārza iekopšanas darbiem, malkas krāmēšanas talkām, kāds kopā ar tēti ir veidojis Lieldienu koka dekorācijas, kāds palīdzējis būvēt šūpoles, ir gatavotas brokastu maizītes un mīļākie pusdienu salātiņi, kāds ir iekopis savu dobi dārzā, bet kādam ir dārziņš kastēs uz balkona! Sekojot skolotāja uzdevumam, kopā ar ģimenes locekļiem tiek sēts, stādīts, laistīts, vērots. Pat balkonu kastēs dīgst mazajiem pirkstiņiem sēti redīsi un salātiņi, kāds jau kopā ar vectēvu ir paguvis nopļaut pirmo zāli, un tas viss tiek piefiksēts “Manā dārza dienasgrāmatā”. Tādējādi, praktiski darbojoties, skolēni apgūst ne vien dzīvē noderīgas darba iemaņas, bet arī zināšanas par norisēm dabā, tradīcijām, arī par darba drošību, jo skolotāji allaž ir modri un atgādina par drošību darbā ar elektroierīcēm, par rīcību, ja pamanīta aizdegusies kūla.

Lai arī, mācoties attālināti, paiet secen vairākas skolēnu dalības mācību priekšmetu olimpiādēs, maija mēnesī ir plānota sākumskolas skolēnu piedalīšanās Latvijas ornitologu biedrības izsludinātajā konkursā, kā arī matemātiķu konkursā “Tik vai cik”, kas norisināsies attālināti. Vēl ir plānots piedalīties biedrības “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes izsludinātajā dzejoļu konkursā, pēc kura labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2020”, kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

Skolas veiktajā aptaujā pēc 5 attālināto mācību nedēļām skolēni norāda, ka viņiem patīk skolotāju piedāvātie radošie darbi, kad var darboties kopā ar vecākiem. Savukārt mēs, skolotāji, redzam, cik svarīgi visām bērna izglītošanā iesaistītajām pusēm ir sadarboties un katru dienu sarunāties ar bērniem par skolas uzdevumiem, un arī par it kā ierastām un ikdienišķām lietām. Šī ir pirmā attālināto mācību pieredze Latvijas skolās, kuras laikā gūtās atziņas noderēs arī tad, kad skolēni un skolotāji atgriezīsies ierastajā mācību vidē skolās.

Inna Jenerte
Saulkrastu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā