Patīkami, ka mēs arī šoreiz tikām uzaicināti uz ikgadējo Dzimtās valodas dienu ĀBVS. Šogad tā tika veltīta lībiešu valodai. Tāpēc šī gada īpašais viesis bija Valts Ernštreits. Patīkami, ka mūsu mājas darbs izpelnījās lībiešu valodas speciālista simpātijas un mēs saņēmām specbalvu- viņa grāmatu .
Paldies komandai: T. Sergejevs, E.Ozola, K.I.Turkovs, L.M. Ercika, I.Kleimrāne, A. Damergs, A. Alupa un E.E. Arnika, kā arī skolotājai I. Pečakai .
Paldies arī ĀBVS par draudzīgu uzņemšanu un veselu kasti ar Ādažu čipšiem.
Informācija par pasākumu ĀBVS mājas lapā http://www.abvs.lv/, LU Lībiešu institūta facebook lapā
U. Krūmiņa un D. Vīgupa foto no ĀBVS mājaslapas