Dabaszinības....... literatūra........... Dabaszinības+literatūra???.. Tas ir ēnu ĒNU TEĀTRIS!!!!!!!! Saulkrastu vidusskolas 4.klašu skolēni pētīja, lasīja, meklēja, gatavoja, iestudēja, izspēlēja un pat recenzēja viens otra veikumu.