Saulkrastu vidusskolas 2.a klases skolēni Gustavs Grāvītis un Amanda Dubovska ar pētījumu-eksperimentu "Sulu strīds" šodien devās uz jauno pētnieku forumu "Skolēni eksperimentē 2020" Jaunmārupē, startēja 2.-4.klašu grupā un atgriezās ar ATZINĪBU! Sveicam Gustavu, Amandu un eksperimenta līdzautoru 4.a klases skolēnu Raimondu Lasmani! Paldies padomdevējai ķīmijas skolotājai Rutai Grabčikai un lielākajai atbalstītājai klases audzinātājai Daigai Bernauai!